Even bondig kennismaken ...

 

 

 

Een kunstzinnige bronzen stadsmaquette.
Vanaf 20 oktober 2016 is s-Hertogenbosch een kunstwerk rijker,
geplaatst op het kerkpleintje. De stadsmaquette is een aanwinst voor onze zo bruisende, vitale en historische binnenstad. De stad ontbeerde zon maquette die de stadsplattegrond tastbaar maakt. Wethouder Huib van Olden heeft het kunstwerk in ontvangst genomen en tevens de informatie ontsloten tot de rijke informatiebronnen over de historie van de stad via een QR-code.

De smartphone als digitale gids.
Maar met de plaatsing van de stadsmaquette en de presentatie van deze introductie op de geschiedenis van middeleeuws 's-Hertogenbosch houdt het niet op. De stichting stadsmaquette hoopt dat de maquette een middelpunt vormt voor verdere innovatieve samenwerking met de gemeentelijke afdeling Erfgoed en met andere Kenniscentra maar ook juist met al diegene die de informatie gaan gebruiken.

QR Code.
Bij de stadsmaquette treft u een QR code aan, met een korte instructie.
De instructie luidt: Scan de QR code of ga voor deze Maquette naar:
www.maq-db.nl

De stadsmaquette is geschonken op 20 oktober 2016, als blijvende herinnering van het herdenkingsjaar van Jeroen Bosch, aan de gemeente s-Hertogenbosch met het verzoek dit kunstwerk als een goed huisvader te beheren op een waardige, goed zichtbare en beschermde plek in de binnenstad.

 

 

Uitgangspunt is de 3-dimensionale digitale uitwerking van de bovenstaande kaart van Jacob van Deventer (vervaardigd circa 1550, oudste afbeelding van de stadsplattegrond van s-Hertogenbosch).

 

 


Wat we als Stichting hebben bereikt is de oprichting van een kunstzinnige en innovatieve bronzen stadsmaquette van de historische vestingstad
s-Hertogenbosch t.b.v. bewoners en bezoekers. Dit straatmeubel, geplaatst op het kerkpleintje in s-Hertogenbosch, kan als start dienen voor een verkenning van de binnenstad, en kan een aantrekkelijke rol spelen bij de ontwikkeling van het historisch bewustzijn.

Wat we nog willen bereiken is dat de maquette startpunt gaat vormen voor talrijke innovatieve informatica voor individuele en thematische wandelroutes en via het ontwikkelen van apps., aansluitend op Bossche projecten, informatie bieden over verleden, heden en toekomst van ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

click tracking