Aanpak

 

 


       Doel

De stichting heeft ten doel: het overbrengen van cultuurhistorische informatie door de realisering in de openbare ruimte van een stadsmaquette van de historische vestingstad ís-Hertogenbosch uit het jaar vijftienhonderd vijftig, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.


 

 

Aanpak

          De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

* Het maken van een historisch verantwoorde maquette van de stad
ís-Hertogenbosch en de omringende vestingwerken naar het uiterlijk van het jaar 1550 op een schaal van 1:800;


 
* De aanleg en het bijhouden van een archief van de gegevens nodig voor de vervaardiging van de maquette;

             * Het uitwisselen van gegevens met derden;

          * Het overdragen van de maquette aan de gemeente ís-Hertogenbosch, die vervolgens het beheer en onderhoud van de maquette zal verzorgen,

      * In fase 2 wordt er gewerkt aan het verbeteren van de toegang tot de cultuur historische database.