Historische Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch

   


Stichting Historische Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch

    Missie:

“Cultuurhistorischeinformatieoverdracht, d.m.v. een historische stadsmaquette van de vestingstad ’s-Hertogenbosch uit 1550, te realiseren in de openbare ruimte van
’s-Hertogenbosch”.

Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de initiatiefnemers:

Louis Backus (Voorzitter) 

Wim Stevens (Penningmeester)


Hans Heesbeen (Secretaris)

Adviseur bouwhistorie:

Ronald Glaudemans

Ambassadeur

Ton Meulman
 

 

De maquette zal voor bezoekers zichtbare en tastbare cultuurhistorische informatie bieden van stad en gebouwen die ’s-Hertogenbosch vitaal maakte in de late middeleeuwen.


     Registratie:

Datum van oprichting: 15-10-2014

Stichting Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch,

Correspondentieadres: Holterveste 19 5221KJ ’s-Hertogenbosch

Belastingnummer:          8544.58.657

bankrekening:              NL21 RABO 0300 0567 61

KvK-nummer:               61715042

Telefoon:                     +31 06 14993427

email:                          info@stadsmaquette.nl

Culturele ANBI status sinds 15 oktober 2014.
 

 De stadsmaquette is een ontmoetingspunt waar men over de stad in 1550 kan praten.