Actueel

   


       Terrar dum prosim

De stichting, opgericht op 15-10-2014, werkt uitsluitend met vrijwilligers met passie voor onze prachtige stad, die net als het bestuur, onbezoldigd werkt. Zij beperkt zich daarom tot het laten vervaardigen van de bronzen maquette met sokkel inclusief constructie voor de aansluiting op de betonnen fundering. De kosten hiervan zijn begroot op € 35.000, -. De balans en staat van baten en lasten met toelichting, zullen voor het eerst worden opgemaakt per 31 december 2015 en zullen dan op de website worden gepubliceerd.

De Stichting zal voor dekking zorgen van de maquette met sokkel via sponsorbijdragen van partijen die daar belang bij hebben en/of ’s-Hertogenbosch een warm hart toedragen.
De bestelopdracht aan de kunstenaar is in voorbereiding.

 

De gemeente

De Gemeente heeft de stichting toegezegd, de sculptuur een goede plek te geven, die voldoet aan de gesteldecriteria en deze hier te funderen en van passend omringend straatmeubilair te voorzien. Om tijdig klaar te zijn voor het herdenkingsjaar JB500 zal de opdracht aan de beoogde kunstenaar, de in deze materie zeer ervaren Egbert Broerken uit Duitsland, uiterlijk medio 2015 moeten worden gegeven.

 

 

 
 

“Heel mooi, maar het moet wel nut hebben’ is een spreuk die op een steen in de vestingmuur van
’s-Hertogenbosch is gebeiteld. Het is met deze motivering dat de initiatiefnemers de innovatieve stadsmaquette van de historische vestingstad
’s-Hertogenbosch willen toevertrouwen aan de stad voor het Jeroen Boschjaar 2016 en tot ver daarna.


Innovatie

Hierna zal de Stichting trachten extra gelden te verzamelen om de uitvoering van de innovatie mogelijkheden te bespoedigen. Verder wordt overwogen te komen tot een publicatie over de vervaardiging van deze maquette, de betekenis hiervan en de sponsoren te benoemen, die de realisatie mogelijk hebben gemaakt. Dit boekwerk kan mogelijk worden gecombineerd met de publicatie van de reconstructie van de gevels uit de tijd van Jeroen Bosch en vogelperspectieven van de 3D-reconstructie van de kaart van Jacob van Deventer.

Publicaties

Bidbook Stadsmaquette ’s-Hertogenbosch deel 1 en deel 2   

    

Jaarstukken 2014-2015

Toelichting jaarstukken 2014-2015

Voortgangsbrief  Stadsmaquette 30 december 2015

Jaarstukken 2016

Toelichting jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018