Sponsoring

   


       Draagvlak door sponsoring

De stichting heeft gekozen voor een bredere benadering van individuele Bosschenaren, bouwbedrijven, cultuurhistorische organisaties en kleinere bedrijven en instellingen.

De stichting bedankt alle adoptanten voor hun ondersteuning voor de realisatie van de stadsmaquette.

 

 


De stadsmaquette is werkelijk een ontmoetingspunt in de stad.


Register

De stichting streeft ernaar, dat van deze 3D reconstructies ook een uitgave verschijnt met vermelding van de donateurs en de bijbehorende panden in een register. Daarnaast zal in de uitgave de betekenis van de maquette worden toegelicht en zal ook het proces van het maken van de maquette door de Duitse kunstenaar Egbert Broerken.

 

 


      Belastingvoordeel

De Stichting Stadsmaquette heeft de culturele ANBI status. Hierdoor hebben donateurs een extra giftenaftrek. Voor particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift (IB) en voor ondernemingen 1,5 keer het bedrag van de gift (VpB).

Meer weten? Klik op afbeelding van de belastingdienst: